Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN NAM GIANG

Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Thầy Nguyễn Văn Tắc Chức vụ: Hiệu Trưởng
ĐT 0916040899 Email: thcsnamgiang@gmail.com