LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2023 – 2024

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG
LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023 2024

                                   (  Tuần: 20, áp dụng  từ  15/01/ 2024  đến 21/ 01 /2024 )

 

Lớp trực tuần khu Nam Giang

8D1: Đ/C Thuý

Lớp trực tuần khu Nam Đào

7B:  Đ/C Dung

 

 

Thứ

ngày/tháng

Sáng Chiều Trực BGH (k1) Trực BGH (k2)
Hai

15/1

– Kí duyệt KHBD tuần 20

– Thực hiện CT HKII

Ôn tập Đ/c:  Liên Đ/c: Hương
Ba

16/1

  -Ôn tập

 

Đ/c: Tắc Đ/c: Hương

17/1

  -Ôn tập

 

Đ/c: Liên Đ/c: Cương
Năm

18/1

   

Ôn tập K9

Đ/c: Tắc Đ/c: Cương
Sáu

19/1

-Hội ý GH tại Khu 1: 9h

-Hội ý GV: 10h 30

 

 

Ôn tập

Đ/c: Tắc Đ/c: Hương
Bảy

20/11

Bình tuần

 

Bồi giỏi Đ/C Liên Đ/c: Cương
CN

21/1

Họp phụ huynh HKI      

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

 

  1. Tham gia tập huấn chuyên môn theo lịch chung
  2. Họp phụ huynh triển khai HKI
  3. Thực hiện chương trinh HKII

Nam Giang, ngày 14/01/2024

Hiệu trường

Nguyễn Văn Tắc