LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2023 – 2024

     PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG
LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023 2024

                                   (  Tuần: 18, áp dụng  từ  01/01/ 2024  đến 07/01 /2024 )

 

Lớp trực tuần khu Nam Giang8B1: Đ/C Lan Lớp trực tuần khu Nam Đào8C:  Đ/C Nội

 

 

Thứngày/tháng Sáng Chiều Trực BGH (k1) Trực BGH (k2)
Hai1/1/2024  Nghỉ tết dương lịch Nghỉ tết dương lịch Đ/c:  Liên Đ/c: Hương
Ba2/1 Lên điểm KSCL HKI -Ôn tập Đ/c: Tắc Đ/c: Hương
3/1 -Ôn tập Đ/c: Liên Đ/c: Cương
Năm4/1 -Nộp KQ thi Về PGD-Nộp thẻ dự thi Hùng biện T.A về PGD

 

Đ/c: Tắc Đ/c: Cương
Sáu5/1 -Hội ý GH tại Khu 1: 9h-Hội ý GV

 

Ôn tập Đ/c: Tắc Đ/c: Hương
Bảy6/11 Bình tuần Bồi giỏi Đ/C Liên Đ/c: Cương
CN7/1

  CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

 

  1. Tham gia tập huấn chuyên môn theo lịch chung
  2. Tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát chất lượng HKI

                                                                                                                                           Nam Giang, ngày 30/01/2024

                                                                                                                                                          Hiệu trường

                                                                                                                                                      Nguyễn Văn Tắc