LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM HỌC 2023 – 2024

     PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG
LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023 2024

                                   (  Tuần: 16, áp dụng  từ  18/12/ 2023  đến 24/ 12 /2023 )

 

Lớp trực tuần khu Nam Giang

9D1: Đ/C Dung

Lớp trực tuần khu Nam Đào

8A:  Đ/C Huyền

 

 

Thứ

ngày/tháng

Sáng Chiều Trực BGH (k1) Trực BGH (k2)
Hai

18/12

– Sinh hoạt dưới cờ

– Nghe công an Huyện tuyên truyền PCCC (khu Nam Đào)

-Kí duyệt KHBD tuần 16

Ôn tập

 

Đ/c:  Liên Đ/c: Hương
Ba

19/12

  Ôn tập Đ/c: Tắc Đ/c: Hương

20/12

  Ôn tập Đ/c: Liên Đ/c: Cương
Năm

21/12

    Đ/c: Tắc Đ/c: Cương
Sáu

22/12

-Hội ý GH tại Khu 1: 9h

-Hội ý GV

-Tập huấn môn T.Anh: Đ/C Huệ

– Ôn tập

-Tập huấn môn T.Anh: Đ/C Huệ

Đ/c: Tắc Đ/c: Hương
Bảy

23/12

-Bình tuần

-Tập huấn môn T.Anh: Đ/C Huệ

 

 

-Bồi giỏi

-Tập huấn môn T.Anh: Đ/C Huệ

 

Đ/C Liên Đ/c: Cương
CN

24/12

       

  CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

 

  1. Tham gia tập huấn chuyên môn theo lịch chung
  2. Tiếp tục chân chỉnh việc thực hiện về an toàn giao thông

Nam Giang, ngày 16/12/2023

                                                                                                                                                          Hiệu trường

                                                                                                                                                       Nguyễn Văn Tắc