LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2024

PHÒNG GD& ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                         Nam Giang, ngày 30 tháng 1 năm 2024

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2024

NĂM HỌC 2023– 2024

 

I . Đánh giá công tác 1

 • Công tác phổ cập: Duy trì chuyên cần hàng ngày, kết thúc HKI số học sinh: 1175 học sinh tổng số 32 lớp
 • Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ theo lịch của Phòng giáo dục và Sở giáo dục: Tham gia tập huấn triển khai giáo dục Stem thuộc CTGDPT 2018 theo công văn số: 118/SGDĐT-GDTrH, tập huấn tại trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp số 353 Trân Hưng Đạo Thành phố Nam Định, Đ/C Chấn, Hội tham gia
 • Xây dựng kế sinh hoạt chuyên môn liên miền theo kế hoạch của Phòng giáo dục: Các tổ chuẩn bị nội dung tham gia, sinh hoạt tại Miền Tạm thời hoãn lại chuyển sau tết Nguyên Đán
 • Tổ chức lên điểm phân tích chất lượng thi HKI: Đã họp tổ phân tích chất lượng HKI. Chất lượng đại trà các môn khối 8,9 còn thấp
 • Sơ kết HKI: Tổ chức làm điểm tổng kết sơ kết phát thướng HKI
 • Tham gia thi Hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh: 4 học sinh tham gia Thời gian ngày thi 10/1/2024. Kết quả 1 học sinh lọt vào vòng chung kết và đạt giải ba
 1. Xây dựng kế hoạch tăng cường luyện tập các đội tuyển học sinh giỏi TDTT để tham gia hội khoẻ phù đổng cấp huyện, cấp Tỉnh. Đã thành lập đội võ cổ truyền luyện tập, đội cờ vua tham gia thi cấp huyện kết quả xếp thứ 2 toàn đoàn
 • Triển khai các cuộc thi theo lịch: Thi IOE, thi “Đại sứ giảm nhựa” theo công văn số 504/PGD của phòng giáo dục.
 • Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học. Các tổ trường, tổ phó hoàn thiện hồ sơ kiểm tra nội bộ HKI

Thự hiện kiểm tra: Kiểm tra hoạt động đội, Kiểm tra 2 tổ c/m, Kiểm tra toàn diện 2 đồng chí: Trần Xuân Nghĩa, Đoàn Thị Phương Thanh

 1. Họp phụ huynh học sinh học kỳ I. Thông báo kết quả học kỳ I triển khai nhiệm vụ học kỳ II.
 2. Kiểm tra hồ sơ giáo viên Họp tổ bình xét thi đua ở tổ
 3. Xây dựng kế hoạch ôn thi vào THPT cho học sinh khối 9
 4. Tổ chức khảo sát chất lượng HKI theo lịch chung của Phòng giáo dục và sở giáo dục vào ngày
 5. Tổng hợp phân tích chất lượng HKI các môn
 6. Tổng hợp phân tích chất lượng học sinh giỏi cấp huyện khối 8,9. Tổng: 76 giải trong đó:

           Khối 8 (31giải): 4 giải nhì,  13 giải ba, 18 giải KK;  Xếp thứ: 4

           Khối 9 (41giải): 4 giải nhất, 8giải nhì, 12 giải ba, 17 giải KK:  Xếp thứ 3

 

 1. Công tác tháng 2
 2. Công tác phổ cập: Tiếp tục duy trì sĩ số hiện có, chú ý tới chuyên cần hàng ngày sau tết Nguyên Đán
 3. Tổ chức trồng cây đầu xuân: Phát động tết trồng cây tại các khu theo quy hoạch.
 4. Chấn chỉnh nền nếp dạy và học sau tết: Sau tết kiểm tra nền nếp các lớp yêu các GV thiết chặt việc ra vào lớp chuyên cần hàng ngày.
 5. Công tác học sinh giỏi: Tổ chức bồi dưỡng các đội tuyển HSG Khối 6,7 theo lịch. Học sinh Giỏi khối 8,9 được chọn luyện tập ôn tập tại THCS Nguyễn Hiền.
 6. Tích cực luyện tập đội tuyển TDTT chuẩn bị cho hội khoẻ phù đổng cấp tỉnh vào tháng 4/2024
 7. Tích cực ôn tập chuẩn bị cho thi GĐIII
 8. Kiểm tra nội bộ giáo viên theo kế hoạch: Kiểm tra đồng chí Nguyễn Thị Thoa và đồng chí Đặng Kim Nhung
 9. Tiếp tục triển khai kế hoạch ôn thi vào THPT
 10. Tham tập huấn, lựa chọn SGK lớp 9 theo lịch của sở GD. Tham gia sinh hoạt chuyên môn liên miền tại khu Nam Đào, chuẩn bị tốt bộ môn Giáo dục thể chất tham gia hội thảo.

 

Ghi chú: các công việc phát sinh sẽ thông báo qua gmail hoặc gọi điện trực tiếp

 

                                                                                                                      T/M BGH

                                                                                                                    Hiệu Trưởng

 

                                                                                                                  Nguyễn Văn Tắc