LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2023 – 2024

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG
LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023 2024

                                   (  Tuần: 15, áp dụng  từ  11/12/ 2023  đến 17/ 12 /2023 )

 

Lớp trực tuần khu Nam Giang9C1: Đ/C Hiệp Lớp trực tuần khu Nam Đào9D:  Đ/C Loan

 

 

Thứngày/tháng Sáng Chiều Trực BGH (k1) Trực BGH (k2)
Hai11/12 – Sinh hoạt dưới cờ-Kí duyệt KHBD tuần 15

 

Ôn tập  Đ/c:  Liên Đ/c: Hương
Ba12/12 Ôn tập  Đ/c: Tắc Đ/c: Hương
Tư13/12 Ôn tập  Đ/c: Liên Đ/c: Cương
Năm14/12 Thi HSG huyện:  Sinh hoạt C/M Đ/c: Tắc Đ/c: Cương
Sáu15/12 -Hội ý GH tại Khu 1: 9h-Hội ý GV

 

 Ôn tập Đ/c: Tắc Đ/c: Hương
Bảy16/12 Bình tuần  Bồi giỏi Đ/C Liên Đ/c: Cương
CN17/12

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

 

  1. Thi HSG khối 8,9 cấp huyện
  2. Tham gia tập huấn chuyên môn theo lịch chung
  3. Tiếp tục chân chỉnh việc thực hiện về an toàn giao thông

Nam Giang, ngày 10/12/2023

Hiệu trường

 

Nguyễn Văn Tắc