KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 -2018

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 -2018

    PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG THCS NAM GIANG   Số: 01 KH-THCSNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————– Nam Giang, ngày 6 tháng 8 năm 2017   – Căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở…
QUY CHẾ LÀM VIỆC TRƯỜNG THCS NAM GIANG

QUY CHẾ LÀM VIỆC TRƯỜNG THCS NAM GIANG

  PHÒNG GD VÀ ĐT NAM TRỰCTRƯỜNG THCS NAM GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                        …