LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2023 – 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2023 – 2024

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023 – 2024                                    (  Tuần: 20, áp dụng  từ  15/01/ 2024  đến 21/ 01 /2024 )   Lớp trực tuần khu Nam Giang 8D1: Đ/C Thuý Lớp trực tuần…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2023 – 2024

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 NĂM HỌC 2023 – 2024

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2023 – 2024                                    (  Tuần: 15, áp dụng  từ  11/12/ 2023  đến 17/ 12 /2023 )   Lớp trực tuần khu Nam Giang9C1: Đ/C Hiệp Lớp trực tuần…