TAM GIÁC CÂN

TAM GIÁC CÂN

https://www.youtube.com/watch?v=5sPYxjWMNdU        Bài tập áp dụng: BÀI 46,47,48,49,50,51,52 SÁCH GIÁO KHOA