TAM GIÁC CÂN

TAM GIÁC CÂN

https://www.youtube.com/watch?v=5sPYxjWMNdU        Bài tập áp dụng: BÀI 46,47,48,49,50,51,52 SÁCH GIÁO KHOA
ĐỀ ÔN TẬP ANH  9  (COVID LẦN 2)

ĐỀ ÔN TẬP ANH 9 (COVID LẦN 2)

Trường THCS TT Nam Giang   BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG LỚP 9 NĂM HỌC 2019 – 2020 (Thời gian làm bài 45 phút)   Họ và tên:………………………………………………………………….…….lớp 9……………..
ĐỀ ÔN TẬP ANH  8 (COVID LẦN 2)

ĐỀ ÔN TẬP ANH 8 (COVID LẦN 2)

  ĐỀ KHẢO SÁT TIẾNG ANH THÁNG 3 KHỐI 8                                                     Năm  học : 2019-2020                                                  (Thời gian làm bài: 45 phút )
ĐỀ ÔN TẬP ANH 7   (COVID LẦN 2)

ĐỀ ÔN TẬP ANH 7 (COVID LẦN 2)

Full name:…………….……………. Class:….. TEST 2- ENGLISH 7 Find the word which has a different sound in the part underlined. 1. A. car B. date C. lazy                         D. hate 2. A. train                    B. wait                        C. said                         D. paid 3. A. sailing                 B….
ĐỀ ÔN TẬP ANH 6  (COVID LẦN 2)

ĐỀ ÔN TẬP ANH 6 (COVID LẦN 2)

TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG   BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 NĂM HỌC 2019 – 2020 (Thời gian làm bài 45 phút)   Họ và tên:…………………………………….lớp 6………… _______________________________________________________________________   PRONUNCIATION Choose the word which is pronounced differently from the other.(1p) A. favourite       B….