TRƯỜNG THCS NAM GIANG RA QUÂN DỌN DẸP VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Tháng Ba 18, 2018 4:26 chiều

TRƯỜNG THCS NAM GIANG RA QUÂN DỌN DẸP VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG     

Thực hiện nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân cư văn hóa gắn liền với xây dựng nông thôn (xóm) Nông thôn mới (Khu dân cư Văn hóa nông thôn mới).

      Căn cứ công văn số 101/UBND-VP ngày 8/3/2018 của UBND huyện Nam trực về việc dọn vệ sinh môi trường ngày chủ nhật đầu tuần hàng tháng năm 2018.

     Căn cứ kế hoạch số 50/KH-PGDĐT ngày 21/2/2018 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường năm 2018. Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong buổi dọn dẹp vệ sinh môi trường trong và ngoài nhà trường

1

2

3

4

56

7