TRƯỜNG THCS NAM GIANG RA QUÂN DỌN DẸP VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

TRƯỜNG THCS NAM GIANG RA QUÂN DỌN DẸP VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG     

 

Thực hiện nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân cư văn hóa gắn liền với xây dựng nông thôn (xóm) Nông thôn mới (Khu dân cư Văn hóa nông thôn mới).

Căn cứ công văn số 101/UBND-VP ngày 8/3/2018 của UBND huyện Nam trực về việc dọn vệ sinh môi trường ngày chủ nhật đầu tháng hàng tháng năm 2018. Hôm nay chủ nhật  ngày 7 tháng 10 năm 2018 thầy và trò trường THCS Nam Giang ra quân vệ sinh trong và ngoài trường học. Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu

1

6

8

5

42

3