Liên hệ

Trường THCS Nam Giang

Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Thầy Nguyễn Văn Tắc

 Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại:  

Email: Thcsnamgiang@gmail.com