LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 NĂM HỌC 2019 2020

Tuần: 9 – HKI từ  21/10/ 2019  đến 24/10/2019. Lớp trực tuần: 7B  GVCN: Đinh Thị Thêu

 

Thứ / Ngày

Sáng

Chiều

GH Trực

Hai

21/10

Chào cờ, kí duyệt KHBD tuần 9  Học thêm Đ/C: Tắc

Ba

15/10

Khảo sát CL HKI:  Văn 8+9: 13h30 – 15h30                          Anh 8: 16h – 16h45

                          Tổng hợp 9: 16h  – 17h

Đ/C: Liên

22/10

+ Khảo sát CL HKI:  Văn 6+7: 13h30 – 15h                          Anh 6+7: 15h30 – 16h15

+ Dự  SHCM tại Nam Cường: Đ/C P. Hà, Khanh         

Đ/C: Tắc

Năm

17/10

+ Khảo sát CL HKI:  Toán 6: 13h30 – 15h                              Toán 9 : 13h30 – 15h30

+ Dự  SHCM tại Điền Xá: Đ/C Sơn, T.Thúy                                

Đ/C: Liên

Sáu

23/10

+ Khảo sát CL HKI :  Toán 7: 13h30 – 15h                               Toán 8: 13h30 – 15h30

+ Dự  SHCM tại Nam Đào: Đ/C  Sơn, Hiền

Đ/C: Tắc

Bảy

24/10

Chấm bài KSCL:+ Khối 6+ 9: Tại THCS Hồng Quang

+ Khối 7+8: Tại Trường

Chấm bài KSCL:+ Khối 6+ 9: Tại THCS Hồng Quang

+ Khối 7+8: Tại Trường

Đ/C: Liên

CN

25/10

 

CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

                                                                                         T/M GIÁM HIỆU