LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 NĂM HỌC 2019 – 2020

Tuần: 8 – HKI từ  14/10/ 2019  đến 20/10/2019. Lớp trực tuần: 7A  GVCN: Lê Thị Huệ

 

Thứ / Ngày

Sáng

Chiều

GH Trực

Hai

14/10

Chào cờ, kí duyệt KHBD tuần 8

 

Học thêm Đ/C: Tắc

Ba

15/10

  Học thêm Đ/C: Liên

16/10

  Học thêm

 

Đ/C: Tắc

Năm

17/10

  + Bồi giỏi

+ Hội Giảng

Đ/C: Liên

Sáu

18/10

  Học thêm

 

Đ/C: Tắc

Bảy

19/10

+ Hội ý giáo viên sau tiết 2

 

Học thêm khối 9

 

Đ/C: Liên

CN

20/10

     

 

CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

+  Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp các lớp

+ Chuẩn bị hồ sơ phổ cập đón kiểm tra của phòng giáo dục

+ Tiếp tục triển khai công tac bồi dưỡng học sinh giỏi                                 

                                                                                         T/M GIÁM HIỆU