LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2019 2020

Tuần: 6 – HKI từ  30/9/ 2019  đến 6/10/2019. Lớp trực tuần: 8B  GVCN: Nguyễn Thị Thoa

 

Thứ / Ngày

Sáng

Chiều

GH Trực

Hai

30/9

 Chào cờ, kí duyệt KHBD tuần 6

 

Học thêm Đ/C: Tắc

Ba

1/10

  Học thêm k9 Đ/C: Liên

2/10

   Học thêm

 

Đ/C: Tắc

Năm

3/10

   Bồi giỏi Đ/C: Liên

Sáu

4/10

Tập huấn tại TP Nam Định: Đ/C Tắc + Học thêm

+ Tập huấn tại TP Nam Định: Đ/C Tắc

Đ/C: Tắc

Bảy

5/10

+ Hội ý giáo viên sau tiết 2

+ Tập huấn tại TP Nam Định: Đ/C Tắc

+ Bồi Giỏi

+ Tập huấn tại TP Nam Định: Đ/C Tắc

Đ/C: Liên

CN

6/10

     

 

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM                                 

+ Tiếp tục điều tra hoàn thiện hồ sơ PC

+ Triển khai công tac bồi giỏi

+  Các đồng chí luyện tập học sinh giỏi TDTT  luyện tập để học sinh khảo sát đạt kết quả tốt nhất.

+ Các tổ xây dựng kế hoạch và triển khai: Cuộc tthi GVG cấp trường, cuộc thi sáng tạo KHKT.

                                                                                         T/M GIÁM HIỆU