LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2019 2020

Tuần: 7 – HKI từ  7/10/ 2019  đến 12/10/2019. Lớp trực tuần: 8C  GVCN: Đoàn Thị Thu

 

Thứ / Ngày

Sáng

Chiều

GH Trực

Hai

7/10

 Chào cờ, kí duyệt KHBD tuần 7

 

Học thêm Đ/C: Tắc

Ba

8/10

    Đ/C: Liên

9/10

   Học thêm

 

Đ/C: Tắc

Năm

10/10

  + Bồi giỏi

+ Hội Giảng

Đ/C: Liên

Sáu

11/10

  + Học thêm

 

Đ/C: Tắc

Bảy

12/10

+ Hội ý giáo viên sau tiết 2

 

+ Học Thêm k9

 

Đ/C: Liên

CN

13/10

     

 

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM                                 

                                                                                         T/M GIÁM HIỆU