LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2019 2020

Tuần: 5 – HKI từ  23/9/ 2019  đến 29/9/2019. Lớp trực tuần: 8A  GVCN: Đặng Kim Nhung

 

Thứ / Ngày

Sáng

Chiều

GH Trực

Hai

23/9

 Chào cờ, kí duyệt KHBD tuần 5

 

Học thêm Đ/C: Tắc

Ba

24/9

  Học Thêm K9 Đ/C: Liên

25/9

   Học thêm

 

Đ/C: Tắc

Năm

26/9

   Bồi giỏi Đ/C: Liên

Sáu

27/9

  Học thêm Đ/C: Tắc

Bảy

28/9

 Hội ý giáo viên sau tiết 2 HNCCVC Đ/C: Liên

CN

29/9

     

 

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM                                 

Công việc trọng tâm

+  Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp đầu năm học.

+ Tiếp tục điều tra phổ cập

+ Triển khai công tac bồi giỏi

 

                                                                                         T/M GIÁM HIỆU