LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM HỌC 2019 2020

Tuần: 4 – HKI từ  16/9/ 2019  đến 22/9/2019. Lớp trực tuần: 9D  GVCN: Đoàn Minh

 

Thứ / Ngày

Sáng

Chiều

GH Trực

Hai

16/9

 Chào cờ, kí duyệt KHBD tuần 4

 

Học thêm Đ/C: Tắc

Ba

17/9

  HĐNGLL từ 16h Đ/C: Liên

18/9

  + Học thêm

+ HĐNGLL từ 16h

Đ/C: Tắc

Năm

19/9

  + Sinh hoạt c/m

+ Bồi giỏi

Đ/C: Liên

Sáu

20/9

  Học thêm Đ/C: Tắc

Bảy

21/9

 Hội ý giáo viên từ 9h Học thêm khối 9 Đ/C: Liên

CN

22/9

     

 

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM                                 

+  Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp đầu năm học.

+ Tiếp tục điều tra phổ cập

+ Triển khai công tac bồi giỏi

 

                                                                                         T/M GIÁM HIỆU