LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2019 2020

Tuần: 3 – HKI từ  10/9/ 2019  đến 16/9/2019. Lớp trực tuần: 9C  GVCN: Lương Văn Hiệp

 

Thứ / Ngày

Sáng

Chiều

GH Trực

Hai

10/9

+  Chào cờ, kí duyệt KHBD

+ Dạy và học theo TKB

+ Dạy và học theo TKB

+ Kí duyệt KHBD

 

Đ/C: Tắc

Ba

11/9

+ Dạy và học theo TKB

+ Kiểm tra nề nếp các lớp từ 7h- 7h30

 

+ Dạy và học theo TKB

 

Đ/C: Liên

12/9

+ Dạy và học theo TKB

 

+ Dạy và học theo TKB

 

Đ/C: Tắc

Năm

13/9

+ Dạy và học theo TKB

 

+ Dạy và học theo TKB

 

Đ/C: Liên

Sáu

14/9

+ Dạy và học theo TKB + Dạy và học theo TKB

 

Đ/C: Tắc

Bảy

15/9

+ Dạy và học theo TKB

 

+ Họp hội đồng từ 14h – 15h

+ Họp tổ chuyên môn 15h – 17h

Đ/C: Liên

CN

16/9

     

 

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM                                 

Đây là tuần cao điểm đón kiểm tra nề nếp đầu năm của phòng giáo dục đề nghị các đồng chí chuẩn bị kĩ các điều kiện cần thiết đặc biệt kế hoạch dạy buổi 2 và kế hoạch bài dạy.

 

                                                                                         T/M GIÁM HIỆU