LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2019 2020

Tuần: 2 – HKI từ  3/9/ 2019  đến 8/9/2019. Lớp trực tuần: 9B  GVCN: Lương Văn Hiệp

 

Thứ / Ngày

Sáng

Chiều

GH Trực

Hai

3/9

Nghỉ bù ngày quốc khánh 2/9 Nghỉ bù ngày quốc khánh 2/9 Đ/C: Tắc

Ba

4/9

Dạy và học theo TKB

 

+ Dạy và học theo TKB

+ 16h 30: Tập khai giảng năm học 2018-2019.

Thành phần: 1- Lãnh đạo đơn vị; 2-GVCN 16 lớp; 3-Ban BCH Đoàn; 4- GV Thể dục 5- Học sinh 16 lớp. Đ/c Hạnh-TPT chủ trì;

+ Chuẩn bị lễ đài cho khai giảng

Đ/C: Liên

5/9

Khai giảng năm học mới Sinh hoạt c/m Đ/C: Tắc

Năm

6/9

+ Dạy và học theo TKB + Dạy và học theo TKB Đ/C: Liên

Sáu

7/9

+ Dạy và học theo TKB + Dạy và học theo TKB

 

Đ/C: Tắc

Bảy

8/9

+ Dạy và học theo TKB

 

+ Học theo TKB chiều thứ 4. Đ/C: Liên

CN

9/9

Tổng vệ sinh  lao động từ 7h 30    

 

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM                                 

+ Các đồng chí được phân công chuẩn bị lễ đài cho khai giảng đúng 16h  ngày 4/9có mặt để làm nhiệm vụ.

+ Cá lớp được phân công lao động ngày 4/9, ngày 5/9 thực hiện cho đúng lịch

+ GVCN nhắc nhở lớp trang phục sạch đẹp cho ngày khai giảng.

 

                                                                                         T/M GIÁM HIỆU