LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2019 2020

Tuần: 10 – HKI từ  28/10/ 2019  đến 3/11/2019. Lớp trực tuần: 7C  GVCN: Nguyễn Thị Hằng

 

Thứ / Ngày

Sáng

Chiều

GH Trực

Hai

28/10

 Chào cờ, kí duyệt KHBD tuần 10

 

Học thêm Đ/C: Tắc

Ba

29/10

  Học thêm Đ/C: Liên

30/10

Báo cáo CL thi GĐI về PGD: Đ/C Liên  Học thêm

 

Đ/C: Tắc

Năm

31/10

Đăng kí học sinh  dự  khảo sát TDTT: Đ/C Mai + Bồi giỏi

+ Hội Giảng

Đ/C: Liên

Sáu

1/11

Họp tại PGD : Đ/C Liên + Học thêm Đ/C: Tắc

Bảy

2/11

+ Hội ý giáo viên sau tiết 2 + Học Thêm Đ/C: Liên

CN

3/11

Ra quân làm vệ sinh môi trường Học thêm  

 

CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

+  Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp các lớp

+ Tổng hợp chất lượng khảo sát giữa học kỳ I báo cáo PGD

+ Tiếp tục triển khai công tac bồi dưỡng học sinh giỏi

+ Triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật.

+ Ra quân làm vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh.

                                                                                         T/M GIÁM HIỆU