LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2019 2020

Tuần: 11 – HKI từ  4/11/ 2019  đến 10/ 11 /2019. Lớp trực tuần: 7D, GVCN:  Triệu Thị Chanh

 

Thứ / Ngày

Sáng

Chiều

GH Trực

Hai

4/11

 Chào cờ, kí duyệt KHBD tuần 11  Học thêm Đ/C: Tắc

Ba

5/11

    Đ/C: Liên

6/11

   Học thêm  Đ/C: Tắc

Năm

7/11

Khảo sát học sinh giỏi TDTT + Bồi giỏi+ Hội Giảng Đ/C: Liên

Sáu

8/11

Tập huấn tại TTGDTX Tỉnh Nam Định: Đ/C Hiêu + Học thêm+ Tâp huấn tại TTGDTX tỉnh Nam Định :Đ/C Thều, Đỗ Hà Đ/C: Tắc

Bảy

9/11

+ Hội ý giáo viên sau tiết 2 + Học Thêm k9 Đ/C: Liên

CN

10/11

     

 

CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

  1. Tập huấn môn âm nhạc, họa theo công văn 1384 của sở GD tại trung tâm GDTX tỉnh Nam Định: Đ/C Hiếu, Thêu, Đỗ Hà.
  2. Triển khai cuộc thi vẽ tranh quốc tế TOYOTA
  3. Tiếp tục bôi dưỡng học sinh giỏi khối 9 thi vào tuán 4 tháng 11
  4. Chốt danh sách học sinh thi Hùng biên Tiếng Anh cáp huyện
  5. Tham gia khảo sát học sinh giỏi TDTT cấp huyện: Đ/ C Mai , Hưng
  6. Triển khai các hoạt động VN, TDTT chào mừng 20/11
  7. Tiêp tục triển khai hội giảng

                                                                                         T/M GIÁM HIỆU