LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 Tuần:  16 -HKI từ  10/12/ 2018  đến 15/ 12 /2018  Lớp trực tuần: 6D GVCN: Đỗ Mạnh Hà  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 Tuần:  15 -HKI từ  3/12/ 2018  đến 9/ 12 /2018  Lớp trực tuần: 6C GVCN: Nguyễn Thị Thoa  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 Tuần:  14 -HKI từ  26/11/ 2018  đến 2/ 12 /2018  Lớp trực tuần: 6B GVCN: Phạm Văn Khanh    

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 Tuần:  13 -HKI từ  19/11/ 2018  đến 25/ 11 /2018  Lớp trực tuần: 6A GVCN: Lê Thị Huệ  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 Tuần:  12 -HKI từ  12/11/ 2018  đến 18/ 11 /2018  Lớp trực tuần: 7D GVCN: Nguyễn Thị Hằng  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 Tuần:  11 -HKI từ  5/11/ 2018  đến 11/ 11 /2018  Lớp trực tuần: 7C GVCN: Đinh Thị Thêu    

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 Tuần:  10 -HKI từ  29/10/ 2018  đến 4/ 11 /2018  Lớp trực tuần: 7B GVCN: Vũ Thị Huyền    

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Tuần:  09 -HKI từ  22/10/ 2018  đến 27/ 10 /2018  Lớp trực tuần: 7A GVCN: Triệu thị chanh   Thứ / Ngày Sáng Chiều GH Trực Hai 22/10 + Chào cờ +…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 Tuần:  08 -HKI từ  15/10/ 2018  đến 20/ 10 /2018  Lớp trực tuần: 8D GVCN: Đoàn Thị Thu  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 Tuần:  07 -HKI từ  8/10/ 2018  đến 14/ 10 /2018  Lớp trực tuần: 8C GVCN: Nguyễn Thị Sừ   Thứ / Ngày Sáng Chiều GH Trực Hai 8/10 + Chào cờ +…