LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2021 – 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 NĂM HỌC 2021 – 2022

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG   LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2021 – 2022                                              (  Tuần: 7, áp dụng  từ  18/10/ 2021 đến 24/ 10 /2021 ) Lớp trực tuần khu 1                 8B: Đ/C Hà Lớp trực tuần…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2021 – 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 NĂM HỌC 2021 – 2022

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG   LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2021 – 2022                                              (  Tuần: 6, áp dụng  từ  11/10/ 2021  đến 17/ 10 /20201) Lớp trực tuần khu 1                 8A: Đ/C Thoa Lớp trực tuần khu…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2021 – 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 NĂM HỌC 2021 – 2022

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2021 – 2022                                              (  Tuần: 5, áp dụng  từ  4/10/ 2021  đến 10/ 10 /2021 ) Lớp trực tuần khu 1                 9D: Đ/C Thoa Lớp trực tuần…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM HỌC 2021 – 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 NĂM HỌC 2021 – 2022

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2021 – 2022                                              (  Tuần: 4, áp dụng  từ  27/9/ 2021  đến 3/ 10 /2021) Lớp trực tuần khu 1                 9C: Đ/C Duyên Lớp trực tuần khu…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2021 – 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 NĂM HỌC 2021 – 2022

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2021 – 2022                                              (  Tuần: 3, áp dụng  từ  20/9/ 2021  đến 26/ 9 /2021 ) Lớp trực tuần khu 1 9B1: Đ/C Minh Lớp trực tuần khu 2 9B…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2021-2-22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 NĂM HỌC 2021-2-22

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2021 – 2022                                    (  Tuần: 2, áp dụng  từ  13/9/ 2021  đến 19/ 9 /2021 ) Lớp trực tuần khu 1 9A1: Đ/C Hiệp Lớp trực tuần khu 2 9A …
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 10/5/2021 đến 16/5/2021)   I, Đánh giá công tác tuần 35:…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 2/5/2021 đến 7/5/2021)   I, Đánh giá công tác tuần 34:…
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC TRƯỜNG THCS TT NAM GIANG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ ngày 26/4 /2021 đến 1/5/2021)   I, Đánh giá công tác tuần…