LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 Tuần:  08 -HKI từ  15/10/ 2018  đến 20/ 10 /2018  Lớp trực tuần: 8D GVCN: Đoàn Thị Thu  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 Tuần:  07 -HKI từ  8/10/ 2018  đến 14/ 10 /2018  Lớp trực tuần: 8C GVCN: Nguyễn Thị Sừ   Thứ / Ngày Sáng Chiều GH Trực Hai 8/10 + Chào cờ +…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 Tuần:  06 -HKI từ  1/10/ 2018  đến 7/ 10 /2018  Lớp trực tuần: 8B GVCN: Đặng Kim Nhung   Thứ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 Tuần: 05 – HK I từ 24/9 đến 30/9/2018 Lớp trực tuần: 8A GVCN: Nguyễn Thị Huệ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 Tuần: 04 – HK I từ 17/9 đến 22/9/2018 Lớp trực tuần: 9C GVCN: Lê Phương Dung

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 Tuần: 01 – HK I từ 27/8 đến 1/9/2018 Lớp trực tuần: 9A GVCN: Đoàn Minh Thứ / Ngày Sáng Chiều GH Trực Hai 27/8 + Chào cờ + Dạy học theo TKB…