LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 Tuần: 30 – HKI từ  18/3/ 2019  đến 24/ 3 /2019. Lớp trực tuần: 6A GVCN: Trần Thị Thúy  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 Tuần: 29 – HKI từ  11/3/ 2019  đến 17/ 3 /2019. Lớp trực tuần: 7D GVCN: Nguyễn Thị Hằng  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 Tuần: 28 – HKII từ  4/3/ 2019  đến 10/ 3 /2019. Lớp trực tuần: 7C GVCN: Đinh Thị Thêu    

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 Tuần: 27 – HKII từ  25/2/ 2019  đến 3/ 3 /2019. Lớp trực tuần: 7B GVCN: Vũ Thị Huyền  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 Tuần: 26 – HKII từ  18/2/ 2019  đến 24/ 2 /2019. Lớp trực tuần: 7A GVCN: Triệu Thị Chanh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 Tuần: 25 – HKII từ  11/2/ 2019  đến 16/ 2 /2019. Lớp trực tuần: 8D GVCN: Đoàn Thị Thu  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 Tuần:  23 – từ  28/1/ 2019  đến 1/ 2 /2019. Lớp trực tuần: 8C GVCN: Nguyễn Thị Sừ  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 Tuần:  22 –HK II từ  21/1/ 2019  đến 26/ 1 /2019  Lớp trực tuần: 8B GVCN: Đặng Kim Nhung  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 Tuần:  21 –HK II từ  14/1/ 2019  đến 20/ 1 /2019  Lớp trực tuần: 8A GVCN: Nguyễn Thị Huệ  

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 Tuần:  20 -HKI từ  7/1/ 2019  đến 13/ 1 /2019  Lớp trực tuần: 9D GVCN: Lê Phương Dung   Thứ…