CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS NAM GIANG

Stt Họ và tên Chức vụ SĐT CHI BỘ ĐẢNG NHÀ TRƯỜNG 1 Nguyễn Văn Tắc Bí thư 2 Hoàng Ngọc Liên P. Bí thư 3 Trần Văn Đăng Uỷ viên BAN GIÁM…